top of page

TERMENI SI CONDITII

Termenii si Condițiile Robert Niculescu Designs

Introducere

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului Robert Niculescu Designs, prin www.robertniculescu.com de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea dvs. de acest site Web. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Robert Niculescu Designs și autorizații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute de acest site Web.
Vi se acordă o licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site Web.

Restrictii

Sunteți restricționat în mod special de toate următoarele:

  • publicarea materialelor site-ului Web în orice alt suport;

  • vânzarea, sublicențierea și comercializarea în orice alt fel a materialelor site-ului;

  • efectuarea publică și afișarea oricăror materiale de pe site;

  • utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate dăuna acestui site;

  • utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;

  • utilizarea acestui site contrar legilor și reglementărilor în vigoare, sau în orice fel poate provoca pagube site-ului sau oricărei persoane sau entități comerciale;

  • implicarea în orice activitate de extragere a datelor, recoltarea datelor, extragerea datelor sau orice altă activitate similară referitoare la acest site Web;

  • folosind acest site web pentru a vă angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate de la a fi accesate de dvs., iar Robert Niculescu Designs poate restricționa în continuare accesul de către dvs. la orice domenii ale acestui site, în orice moment, la discreție absolută.

Neangajarea răspunderii

În niciun caz, Robert Niculescu Designs și niciunul dintre administratorii și angajații săi nu vor fi răspunzători pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea dvs. de acest Site Web, indiferent dacă această răspundere este sub contract. Robert Niculescu Designs, inclusiv directorii și angajații săi, nu va fi responsabil pentru nicio răspundere indirectă, consecințială sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea dvs. de acest site.

Continutul informatiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activitatilor, produselor si serviciilor Robert Niculescu Designs. Robert Niculescu Designs nu va acorda nici o garantie referitoare la:

– evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– inexistenta pe site-ul pus la dispozitie a virusilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Fără garantii

Acest site Web este furnizat in felul lui, cu toate defecțiunile, iar Robert Niculescu Designs nu exprimă nicio reprezentare sau garanție, de niciun fel legată de acest site Web sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic conținut pe acest site Web nu va fi interpretat ca sfătuitor.

Compensație

În acest moment, vă despăgubiți în maximă măsură de Robert Niculescu Designs și împotriva oricărei obligații, cheltuieli, cereri, cauze de acțiune, daune și cheltuieli care rezultă în orice fel legate de încălcarea dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Anulabilitate

Dacă se consideră că vreo prevedere a acestor Termeni este invalidă în temeiul oricărei legi aplicabile, aceste dispoziții se șterg fără a afecta dispozițiile rămase din prezentul document.

Variația termenilor

Robert Niculescu Designs are voie să revizuiască acești Termeni în orice moment, după cum consideră potrivit, iar prin utilizarea acestui site web, este de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Informații personale

Când prin intermediul prezentului site va sunt solicitate informatii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastra sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicatiilor disponibile pe site.

Natura informatiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intentioneaza sa fie utilizate produsele si/sau serviciile Robert Niculescu Designs, dar poate include si alte informatii aflate în strânsa legatura cu utilizarea serviciilor si/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si întrebarilor utilizatorilor site-ului, informatiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocari si prelucrari electronice.

Comunicarea cu vizitatorii site-ului

Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: chat online, adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site. Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată. Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată. Ulterior desfășurării comunicării inițiale, Robert Niculescu Designs  își stabilește ca interes legitim posibilitatea de a vă transmite și comunica informații ulterioare, relevante solicitării d-voastră, fără a avea caracter de newsletter. Aceste informații pot apărea în urma îmbunătățirii produselor noastre, lansarea de produse noi care vin în ajutorul d-voastră sau aspecte care au legătură cu tematica discutată. Comunicarea se va realiza prin intermediul mail-ului. În acest sens Robert Niculescu Designs și-a stabilit un termen rezonabil de prelucrare ulterioară de 18 luni de la data inițierii comunicării.

Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Robert Niculescu Designs utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Robert Niculescu Designs nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Informațiile oferite prin intermediul site-ului
Orice persoană care vizitează site-ul www.robertniculescu.com şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Robert Niculescu Designs în vederea efectuării de studii de piaţă; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către Robert Niculescu Designs a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de Robert Niculescu Designs şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

Robert Niculescu Designs va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu directivele GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

bottom of page